നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ച 101കോൽക്കളിപ്പാട്ടുകൾ…

April 27, 2021 mmedia 0

കലോൽസവങ്ങളിൽ കയ്യടി നേടിയിരുന്ന മലബാറിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ കലാരൂപമാണ് കോൽക്കളി. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമാണ്. കോൽക്കളിയും തെക്കൻ കോലടിയുമായി രണ്ടു തരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോൽക്കളി മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ. വൃത്താകൃതിയിൽ … Read more

“കുടമുള്ള ചിരിയുള്ള കുയിലിന്റെ സ്വരമുള്ള..” മലബാറിലെ പ്രശസ്തമായ മൈലാഞ്ചിപ്പാട്ട് ബേബി അലെനിയയുടെ കുഞ്ഞു സ്വരത്തിലൂടെ വീണ്ടും

April 21, 2021 mmedia 0

മൈലാഞ്ചി പാട്ടുക്കൾക്ക് എന്നും മൊഞ്ചിത്തിരി കൂടുതലാണ്. മലബാർ മേഖലകളിൽ മൈലാഞ്ചി രാവുകൾ വലിയ ആരവത്തോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ആഘോഷമാണ്. വധുവിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം ചേർന്ന് കൈ കൊട്ടിപ്പടുന്ന പാട്ടുകൾ. ഒപ്പനയും ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം ജോറായി. അത്തരത്തിൽ മലബാറിലെ … Read more

ആയിരം വട്ടം കേട്ടാലും മതിവരാത്ത 50 മാപ്പിള പാട്ടുകൾ…😍 പുതിയ സ്വരങ്ങളിൽ വീണ്ടും

April 19, 2021 mmedia 0

കേട്ടാൽ മതിവരാത്ത ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് മലയാള മാപ്പിള പാട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. ഒരുപാട് കാലം പാടി പതഞ്ഞ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള ഒരുപിടി നല്ല ഗാനങ്ങൾ. അവയെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പുതിയ സ്വരങ്ങളിലൂടെ പഴമയെ പുതുക്കിയെടുക്കാനുള്ള … Read more