ശ്രേയക്കുട്ടിയുടെ ഈ മാപ്പിള ഗാനത്തിന് 2 കോടിയോളം കാഴ്ചക്കാർ 😍 മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ വമ്പൻ ഹിറ്റ് ഗാനം ഇതാ…

April 18, 2021 mmedia 0

പാട്ടുകൾക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്.  ഈണവും താളവും ഒത്തിനങ്ങിയ ആശയ സമൃദ്ധമായ പാട്ടുകളെ ശ്രോതാക്കൾ എന്നും ഏറ്റെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അക്കൂട്ടത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് സ്ഥാനം നേടിയ പാട്ടുകളിലൊന്നാണ് ശ്രേയ ആലപിച്ച നീല നിറവാനിൽ … Read more