മോഹൻലാലും, മമ്മൂട്ടിയും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു.. സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് വിനയൻ

August 15, 2022 mmedia 0

ഈ സ്നേഹം “പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്” എന്ന സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകുന്നു.. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ അഭിമാന താരങ്ങളായ ശ്രീ. മമ്മുട്ടിയും, ശ്രീ. മോഹൻ ലാലും വിനയന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശബ്ദം നൽകിക്കൊണ്ട് … Read more